Vesna Vidaković

Završila studije hispanistike u Beogradu, i magistrirala na portugalskoj književnosti u Lisabonu, na temu Približavanje književne naracije filmskoj naraciji u romanima Almeide Farije. Odvajkada zavedena rečima. Uz urođenu ljubav prema srpskom jeziku i strastveno čitanje od detinjstva, prve godine života provedene u inostranstvu obeležile su joj odrastanje osećajem da dolazi „još odnekud“, te stalnim traganjem i za drugim jezicima i kulturama. Ljubav je našla izraz u dugogodišnjem predavačkom radu (u britanskim internacionalnim školama u Beogradu, kao lektorka na fakultetu u Lisabonu itd.), kulturnim projektima i književnom prevođenju. Ponekad i sama nešto napiše. Pored rečitosti na španskom, portugalskom i engleskom, tečno govori i grčki.

Knjige

Korpa
0 items Korpa
Moj nalog