Radoš Kosović

Radoš Kosović rođen je 1984. godine u Beogradu. Završio je klasični smer Filološke gimnazije u Beogradu, diplomirao na grupi za skandinavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje mastera skandinavske književnosti u Norveškoj, na Univerzitetu u Agderu. Živi u Beogradu i radi kao prevodilac.

S norveškog je preveo prozna dela Erlenda Lua, Karla Uvea Knausgora, Justejna Gordera, Jensa Bjernebua, Aleksandera Ćelanda, Merete Linstrem, Jua Nesbea, Marije Par, Maje Lunde, Lin Ulman i Gunstejna Bakea, Nine Like, Gejra Guliksena, Tura Ulvena, Marije Navaro Skaranger, Terese Tungen, poeziju Tune Hednebe, Ćišti Blom i Juna Fosea, dramska dela Henrika Ibsena i Juna Fosea, kao i filozofske eseje Espena Hamera i Laša Svensena. S danskog je preveo prozna dela Karen Bliksen, Vilija Serensena, Hermana Banga Fosa, Jakoba Martina Strida, Dorte Nors, Kaspara Kolinga Nilsena, Tomasa Korsgora, Aste Olivije Nordenhof i Tove Ditlevsen.

Godine 2015. dobio je nagradu „Miloš N. Đurić“ za prevod romana Dani u povesti tišine Merete Linstrem, i nagradu „Aleksandar I. Spasić“ za prevod Filozofije slobode Laša Svensena.

Knjige

Korpa
0 items Korpa
Moj nalog