Mila Vojinović

Mila Vojinović je od 2014. godine angažovana na Grupi za nizozemske studije Filološkog fakulteta u Beogradu kao saradnica u nastavi, a od 2019. kao lektorka za nizozemski jezik. Pored nastave i prevođenja, bavi se izučavanjem nizozemske kulture. Književne prevode počinje da objavljuje 2013. godine u studentskom časopisu Paukenslag!, a zatim i u godišnjaku za holandsku i flamansku književnost u prevodu Erazmo. Redovno učestvuje u regionalnim radionicama književnog prevođenja u organizaciji Univerziteta u Beogradu i Sveučilišta u Zagrebu. Od 2021. godine akreditovana je prevoditeljka u okviru Literarne fondacije Holandije (Nederlands Letterenfonds) i Flamanske literarne fondacije (Literatuur Vlaanderen).

Živi i radi u Beogradu.

Knjige

Korpa
0 items Korpa
Moj nalog